Multisensoryczne maszyny OGP

Tomografy Shake GmbH

 

Przemysłowe tomografy komputerowe są najnowszą generacją urządzeń pomiarowych, wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie (X-Ray). Dzięki zastosowaniu promieniowania, które przenika przez badany element, nastąpił znaczny wzrost możliwości pomiarowych.   

SHAKE GmbH jest młodą, założoną w 2004 roku, prężnie rozwijającą się firmą z siedzibą w Bordesholm (dział sprzedaży) oraz Kiel (dział produkcji i serwisu) specjalizującą się w tomografii komputerowej. Firma posiada ponad 60-cio letnie doświadczenie w konstrukcji urządzeń opartych o technologię X-Ray, zarówno na potrzeby branży medycznej, jak i pozostałych gałęzi przemysłu.  
Shake GmbH oferuje szerokie spektrum urządzeń wraz z możliwością ich adaptacji do specjalnych potrzeb klienta.

Systemy firmy Shake

W ofercie firmy SHAKE GmbH znajdują się urządzenia zróżnicowane pod kątem gabarytów oraz maksymalnego napięcia lampy rentgenowskiej, dzięki temu istnieje możliwość prześwietlenia detali o różnych wielkościach i z różnych rodzajów materiałów. Oferta zaczyna się od tomografów kompaktowych wersji CT 50, za pomocą których prześwietlimy detale o średnicy do 38 mm, przez CT 130 i 160, dzięki którym zbadamy elementy o średnicy do 90 mm.

Przewaga nad innymi systemami

Tomografy komputerowe, dzięki stosowanemu promieniowaniu X-Ray, które przechodzi przez badany obiekt umożliwiają:

  1. Wyznaczenie nie tylko wymiarów zewnętrznych, ale również wewnętrznych, do których nie ma możliwości dotarcia innymi znanymi sposobami.

  2. Analizę odchyłek na podstawie modelu CAD, w każdym punkcie badanego elementu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

  3. Defektoskopię, a więc różnego rodzaju analizy: sprawdzanie porowatości materiału, badanie występowania wtrąceń innych materiałów, analiza odpowiedniego położenia kątowego np. w przypadku włókien kompozytowych.

  4. Inżynierię odwrotną całego detalu.

  5. Sprawdzanie poprawności montażu, bez demontowania badanego urządzenia.

Facebook