Modernizacja maszyn

Modernizacje maszyn


OBERON 3D proponuje Państwu szeroko rozumianą modernizację posiadanych systemów współrzędnościowych klasy CMM i PCMM. Ze względu na obszar funkcjonalności urządzenia, który podlega działaniom modernizacyjnym można mówić o usprawnieniu systemu z uwagi na:

Oprogramowanie pomiarowe

Zastosowanie bardziej zaawansowanego oprogramowania wprowadza oczywiste korzyści i w zależności od wybranej aplikacji stwarza możliwość kontroli elementów o bardziej skomplikowanej geometrii, zaawansowane pomiary porównawcze względem modeli CAD, uproszczenie tworzenia procedur pomiarowych, zaawansowane raportowanie, dodatkowe opcje eksportu danych, analiza statystyczna, obsługa chmury punktów, etc. W przypadku maszyn (zarówno manualne jak też CNC) i ramion współrzędnościowych idealnym rozwiązaniem jest oprogramowanie pomiarowe Delcam PowerINSPECT, które jest kompatybilne z większością systemów współrzędnościowych dostępnych na rynku. Dla potrzeb zaawansowanej analizy statystycznej danych pomiarowych zalecane jest oprogramowanie Q-DAS, które na przestrzeni trzech dekad rozwoju stało się światowym standardem w zakresie SPC. Doposażenie systemu wykorzystującego skaning w oprogramowanie Geomagic pozwala z kolei na realizację zadań inżynierii odwrotnej i/lub kontrolę geometrii chmurą punktów.


Sensoryka

Oferujemy przezbrajanie maszyn do współpracy z innymi typami sensorów (elektrostykowe, tensometryczne, skanujące, optyczne).


Systemy mocowania

Pomiar na systemach współrzędnościowych wymaga takiego zamocowania elementu, aby zapewniona była stabilność oraz dostęp do wszystkich powierzchni detalu, które mają podlegać kontroli. Oferujemy pełne wsparcie w zakresie doboru i implementacji odpowiedniego systemu mocowania Alukeep.


Wyposażenie własne

Przykładem takiej modernizacji urządzenia może być doposażenie maszyny w stolik obrotowy, optymalizujący dostępność kontrolowanych powierzchni detalu lub ramienia pomiarowego w system LeapFrog, który umożliwia przestawianie ramienia w trakcie pomiaru bez utraty globalnego układu współrzędnych. W przypadku maszyn współrzędnościowych takie doposażenie może obejmować joystick Deva zwiększający ergonomię użytkowania maszyny lub magazynek umożliwiający automatyczne pobieranie i odkładanie różnych modułów pomiarowych w ramach jednej procedury pomiarowej.


Szczególnym rodzajem modernizacji maszyn współrzędnościowych jest retrofit maszyn realizowany przez OBERON 3D na podzespołach Renishaw. UCC firmy Renishaw jest uniwersalnym sterownikiem współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W połączeniu z serwo, umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem w 5 osiach jednocześnie na maszynach o różnych zakresach pomiarowych, a także obsługuje stoły obrotowe. Zapewnia również interfejs do wszystkich głowic i sond Renishaw i może zbierać dane na powierzchni do 4000 punktów na sekundę. Dzięki uniwersalnemu sterownikowi  modernizacji mogą być poddawane maszyny współrzędnościowe różnych producentów.

Facebook