Normy ISO

Ramiona pomiarowe Kreon

ISO 10360-12 oraz ISO 10360-8

Od lutego 2020 r. ramiona pomiarowe Kreon ACE są certyfikowane zgodnie ze standardem ISO 10360-12. Ta międzynarodowa norma wymaga przeprowadzenia wspólnych testów przez wszystkich producentów ramion pomiarowych, aby kupujcym zapewnić większą przejrzystość specyfikacji produktów i ułatwić ich porównanie.
Norma ISO 10360-12 dotyczy ramion pomiarowych wyposażonych w sondę stykową, natomiast testy ramion ze skanerem 3D oparte są na standardzie ISO 10360-8.
Kreon dostarcza certyfikat testu oparty na standardzie 10360-12 dla każdego ramienia pomiarowego, zapewniając w ten sposób wysoki poziom jakości. Ponadto zalecamy podpisanie umowy serwisowej na coroczną rekalibrację ramienia pomiarowego. Dystrybutorzy Kreon na całym świecie są w pełni wykwalifikowani i upoważnieni do ponownej kalibracji ramion pomiarowych Kreon.