Modernizacje maszyn współrzędnościowych

Modernizacje maszyn współrzędnościowych

  Wiekowe maszyny CMM, pochodzące z czasów kiedy cała dokładność wynikała z precyzji wykonania, a nie cyfrowych kompensat, mogą okazać się niezwykle cennym elementem zapewniania jakości. Problemem często okazuje się jednak przestarzała elektornika i oprogramowanie, które znacząco utrudnia pracę we współrzesnych, zinformatyzowanych fabrykach. W związku z tym, wielu użytkowników błędnie skazuje te urządzenia na stracenie, wymieniając je na nowe. Ponieważ jest to jednak rozwiązanie kosztowne, alternatywą może być wykorzystanie solidnego korpusu i wyposażenie go we współrzesną elektronikę, dzięki czemu w sposób budżetowy można otrzymać CMM o imponujących parametrach metrologicznych. 

Typy kontrolerów

  Firma Oberon 3D oferuje możliwość modernizacji w oparciu o kilka wiodących kontrolerów, charakteryzujacych się różnymi specyfikacjami i możliwościami rozbudowy:

 • Deva - rozwiązanie budżetowe, stosowane tam gdzie optymalizacja kosztów jest priorytetem. Deva pozwala na prostą i szybką konfigurację, a gdzięki współpracy z oprogramowaniem Aberlink 3D, prostym w obsłudze i oszczędnym w utrzymaniu narzędziu w niezwykle prosty sposób nadaje drugie życie maszynie CMM.
 • Pantec - kontrolery Pantec są zaawansowanymi systemami, pozwalającymi na integrację maszyn bramowych, wysięgnikowych oraz konstrukcji mostowych. Jedną z kluczowych cech jest współpraca z głowicami laserowymi, takimi jak Zephir II, dzięki czemu możliwe jest nezwyle precyzyjne zbieranie chmur puntków.
 • Renishaw UCC - najpopularniejsza na rynku platforma do modernizacji CMM. UCC charakterysuje się prostotą wdrożenia, współpracą z wieloma typami oprogramowania pomiarowego oraz świetną synchronizacją z systemami płynnych osi, głowicami PH20 oraz Revo.

Zakres Prac

   Kompleksowe podejście do zagadnienia pozwala na przywrócenie do działania i pełnej funkcjonalności nawet maszyn które od wielu lat pozostają wycofane z funkcjonowania. Każdorazowo proces rozpoczyna się od audytu, w czasie którego inzynierowie serwisu dokonują przeglądu, określają zakres koniecznych do wykonania prac oraz pomagają w doborze optymalnego sterownika i oprogramowania. Po ustaleniu końcowej konfiguracji rozpoczyna się modernizacja, przeprowadzana w zakładzie użytkownika lub w centrum technicznym Oberon 3D.

  W zależności od potrzeb prace obejmują:

 • wymianę elementów pneumatyki
 • regululację lub regenerację poduszek powietrznych 
 • wymianę układu elektrycznego
 • wymianę silników
 • instalację głowic odczytowych i liniałów 
 • wykonanie nowej mapy błędów
 • instalację i uruchomienie w zakładzie użytkownika 
 • kalibrację
 • szkolenie z obsługi
 • wsparcie poinstalacyjne