Nowości w ofercie

SuPAR - inspekcja wizualna

SuPAR to oprogramowanie do wizualnej inspekcji, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość. Inspekcja polega na wyświetleniu wirtualnego, trójwymiarowego obrazu na fizycznie wykonanym detalu.

Na ekranie tabletu widzimy rzeczywisty obraz przedmiotu (np. przyrządu) z kamery tabletu, na który to obraz nałożony jest wirtualny model 3D, tego przedmiotu.
Oprogramowanie umożliwia:

  • sprawdzenie poprawności montażu produktu (czy elementy są we właściwym położeniu)
  • kontrolę skompletowania produktu (czy wszystkie elementy zostały zamontowane)
  • wizualizację kolorowej mapy odchyłek na fizycznym detalu
  • inspekcję wizualną (np. czy wszystkie otwory w elemencie blaszanym zostały wykonane)
  • raportowanie

Dedykowane systemy wizyjne

Systemy TurnCheck

Systemy TurnCheck™ to precyzyjne systemy optyczne przeznaczone do pomiaru wałków i innych części cylindrycznych. Są zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi i wysokiej dokładności pomiarów, nawet w trudnych warunkach produkcyjnych gdzie temperatura i drgania odbiegają od warunków laboratoryjnych. Telecentryczny układ optyczny pozwala na uzyskanie wyraźnego, ostrego i niezniekształconego obrazu w całym polu widzenia. System TurnCheck z łatwością mierzy wszystkie krytyczne wymiary obrotowych detali - długości i średnice, ale także odległości, kąty, promienie, położenie, walcowość, bicie oraz kontrolę profilu nieregularnego.

Systemy ScanFit and Measure

ScanFit and Measure to system 2D do pomiarów i kontroli geometrii profili. Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru profili wyciskanych z aluminium, plastiku, gumy, silikonu i wytłaczanych rur medycznych.