Oprogramowanie Statystyczne

Oprogramowanie

Firma Q-DAS jest twórcą specjalizowanych aplikacji do akwizycji danych oraz ich analizy statystycznej. Wiodąca pozycja Q-DAS w tym zakresie jest niepodważalna w znaczeniu globalnym ponieważ oprogramowanie te wyznacza przemysłowy standard statystycznego nadzoru nad procesem. Ten kompletny pakiet dostępny jest także w wersji polskojęzycznej.

Program ma strukturę modułową co pozwala na skomponowanie rozwiązania dopasowanego indywidualnie do potrzeb Klienta. Jednym z najbardziej popularnych układów jest platforma złożona z aplikacji Procella i QS-Stat, kompletna oferta Q-DAS zawiera jeszcze dodatkowe dedykowane moduły.


- Procella – narzędzie przeznaczone do pracy bezpośrednio na stanowiskach kontrolnych, którego głównym zadaniem jest pobieranie i archiwizacja danych. Wygląd okna programu jest całkowicie konfigurowalny przez użytkownika. Może on przybrać najprostszą formę złożoną z interfejsu do wprowadzania danych i czytelnego komunikatora OK/NOK oceniającego na bieżąco kolejne dane. W tym samym module można jednak rozbudować tę formę do zaawansowanej struktury zawierającą wykresy z przebiegiem danych, histogramy, karty kontrolne, okna alarmowe, charakterystyki z podziałem na nr gniazda, operatora, czas, etc.


- QS-Stat – narzędzie przeznaczone do statystycznej analizy danych zebranych na stanowiskach kontrolnych. Moduł umożliwia jednocześnie wyznaczenie absolutnie podstawowych charakterystyk (średnia, odchylenie, wskaźniki zdolności procesu) jak też bardziej zaawansowaną analizę w postaci testów statystycznych (m.in. Chi² , Shapiro-Wilka, ANOVA, testy asymetrii rozkładu…). QS-Stat zawiera bibliotekę kilkudziesięciu strategii analiz (w tym także zgodnych z wewnętrznymi wytycznymi producentów takich jak Audi, BMW, Bosch, Ford, Mercedes).


- Solara.MP – narzędzie przeznaczone do oceny zdolności systemu / procesu pomiarowego. Ocena może być przeprowadzana zgodnie z MSA / VDA 5, niepewność pomiarowa zgodnie z GUM (Guide to the Expression of Uncertainty Measurement)


- Destra – narzędzie, które poza analizą samego procesu posiada funkcje optymalizacji procesu, umożliwia symulowanie cyklu życia produktu lub samodzielną konstrukcję różnego rodzaju testów statystycznych badających korelację pomiędzy parametrami wejściowymi i wynikami docelowymi.