Ramiona pomiarowe Kreon

Firma Kreon Technologies jest największym francuskim producentem mobilnych urządzeń pomiarowych, która może poszczycić się ponad 25-cio letnim doświadczeniem w rozwoju współrzędnościowych ramion pomiarowych oraz bezstykowych, skanujących głowic laserowych.

Oferta KREON TECHNOLOGIES zawiera:

  • Współrzędnościowe ramiona pomiarowe Kreon ACE – charakteryzujące się podwyższoną dokładnością pomiarów sięgającą nawet 18 µm oraz zakresami pomiarowymi od 2m do 4,5m. Ramiona występują w wersji 6-osiowej, skierowanej głownie do pomiarów stykowych oraz wersji 7-osiowej przeznaczonej do pomiarów zarówno stykowych jak i skaningowych. Wysokiej jakości materiały, zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz jakość wykonania sprawiają, że ramiona ACE znajdują zastosowanie w kontroli nawet najbardziej wymagających detali.
  • Kreon ACE+ to seria urządzeń o podwyższonej dokładności, wprowadzona do sprzedaży na początku roku 2020. Ich konstrukcja bazuje na modelu ACE, ale o znacznie zwiększonej precyzji. Osiągnięto to dzięki udoskonaleniu procesu produkcji, zaawansowanej metodzie kalibracji i optymalizacji enkoderów.

Ramiona pomiarowe Kreon 6-osi 7-osi

Ramiona pomiarowe Ace z głowicami laserowymi – szeroki wybór zakresów pomiarowych ramion ACE oraz różnorodność skanujących głowic laserowych umożliwiają dostosowanie skaningowego systemu pomiarowego do potrzeb użytkowników.

  1. Ace z głowicą Solano
  2. Ace z głowicą Zephyr II
  3. Ace z głowicą Skyline

files/produkty/Kreon/Skyline/7axesvue1resize.png

Głowica Skyline, dzięki swoim parametrom stała się najbardziej wydajną głowicą laserową na polskim rynku!

  • Współrzędnościowe ramiona pomiarowe Baces – ergonomiczne rozwiązanie, charakteryzujące się wysokimi niepewnościami pomiarowymi. Ramiona serii Baces umożliwiają zarówno pomiary stykowe jak i skaningowe przy użyciu głowic laserowych.

files/produkty/Kreon/seria BACES/7 osi baces/Tailles-6axes-resize.png

  • Głowice laserowe - szeroki wybór głowic laserowych umożliwia optymalny dobór głowicy do zadania pomiarowego lub inżynierii odwrotnej. Głowice SOLANO oraz ZEPHYR II są kompatybilne z ramionami pomiarowymi serii Ace, serii Baces, z maszynami współrzędnościowymi Aberlink oraz z trakerami optycznymi NDI, zaś najnowsza głowica Skyline skierowana jest do pracy z ramionami pomiarowymi.

Laserowe głowice skanujące Kreon

AirTrack zrobotyzowane stanowisko pomiarowe