Skanowanie 3D i Inżynieria odwrotna - Reverse engineering

Skanowanie 3D i inżynieria odwrotna lub inaczej inżynieria wsteczna (reverse engineering) jest procesem pozwalającym na stworzenie dokumentacji trójwymiarowej z fizycznego elementu. W zależności od stopnia skomplikowania detalu, można pomierzyć jego geometrię stykowo lub skaningowo. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystujemy do odwzorowania detalu przy użyciu oprogramowania Geomagic Design X

W wyniku prac możemy dostarczyć model w następujących formatach:

Model 3D przerysowany ze skanu 3D
Model 3D przerysowany ze skanu 3D
  • stl – skan, w postaci siatki trójkątów, wymagający dalszej obróbki w oprogramowaniu zdolnym zaimportować ten format
  • igs – (automatycznie generowany) – powierzchniowy model, nieparametryczny, możliwy do importu w programach CAD (stl często nie da się wykorzystać) w celu dalszej modyfikacji
  • stp – parametryczny model umożliwiający edycję w oprogramowaniach typu CAD

Zastosowanie inżynierii odwrotnej

Skanowanie odlewu korpusu pompy w celu wykonania modelu CAD
Skanowanie odlewu w celu wykonania modelu CAD
  • Potrzeba wprowadzenia zmian konstrukcyjnych
  • Odtworzenie części uszkodzonych
  • Konieczność doprojektowania dodatkowego oprzyrządowania
  • Konieczność stworzenia modelu CAD na podstawie części wykonanej ręcznie w celu uruchomienia produkcji masowej
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • „Archiwizacja” w celu późniejszego odtworzenia części w przypadku uszkodzenia lub zużycia

Wycena usługi

W celu uzyskania wyceny usługi inżynierii odwrotnej, prosimy o przesłanie wiadomości (najlepiej zawierającej zdjęcia detalu) na adres:

zapytanie@oberon3d.pl