Systemy pomiarowe MAHR

MARSURF


Wszędzie tam, gdzie struktura powierzchni ma wpływ na funkcję, obróbkę lub wygląd części lub wyrobów, istotne znaczenie ma staranna kontrola jakości powierzchni. Ale jak sprawdzać powierzchnie? Jeszcze na początku 20. wieku fachowcy byli skazani na dobry wzrok i zmysł dotyku. Wytrawne oko jest w stanie rozpoznawać cechy w zakresie mikronów, a często wyśmiewana próba paznokciem dawała całkiem wiarygodne wyniki. Jednakże obecnie, w czasach zamienności części, pasowań i internacjonalizacji takie subiektywne metody kontroli już nie wystarczają. Dzisiaj wspomagane komputerowo przyrządy i systemy pomiarowe dają dane obiektywne. Komfort pomiarów i oceniania ich wyników wzrosły niepomiernie. W tym procenie rozwoju Mahr od dziesięcioleci narzuca tempo na świecie. Wspódziałanie elementów stykowych, napędów i konstrukcji stanowiska ma istotny wpływ na jakość metrologiczną przy pomiarach chropowatości, falistości i konturów. Tutaj właśnie leży jądro know-how firmy Mahr. Liczne innowacje i opatentowane rozwiązania są tego najlepszym dowodem. Rozpowszechnioną na świecie metodę profilometryczną doprowadziliśmy do perfekcji. Spełniamy nawet najnowsze wymagania pomiarów bezstykowych, na przykład ze względu na ekstremalnie miękkie materiały lub ultrakrótkie czasy pomiarów: dzięki różnym sensorom optycznym MarSurf pokrywa także te zapotrzebowania. Najwyższa jakość i kompetencja oraz perfekcyjny know-how – wszystko to oferuje technika pomiarowa MarSurf firmy Mahr. 

PRECIMAR

Precimar to technika pomiarów o najwyższej precyzji przy pomiarach bezwzględnych i względnych. Typowe obszary zastosowań to produkty i środki pomiarowo-kontrolne w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym oraz seryjne kontrole środków pomiarowo-kontrolnych w laboratoriach kalibracyjnych. Za pomocą różnych długościomierzy uniwersalnych można niezawodnie mierzyć i sprawdzać długości, średnice zewnętrzne i wewnętrzne, gwinty walcowe i stożkowe, mikrometry, sprawdziany szczękowe, czujniki zegarowe i indukcyjne, mikrokatory i płytki wzorcowe oraz precyzyjne części produkcyjne z dokładnością do nanometrów. Poza tym do czujników zegarowych i indukcyjnych, mikrokatorów i płytek wzorcowych Mahr oferuje urządzenia specjalne.

MARFORM

Dla bezproblemowego funkcjonowania i trwałości części maszyn decydujące są – obok ich wymiarów – przede wszystkim parametry kształtu. Czy to okrągłość, płaskość, prostoliniowość, współosiowość, czy bicie – w szczególności częściom obrotowo-symetrycznym stawiane są co raz wyższe wymagania. Do ich niezawodnej kontroli i oceny nadają się jedynie precyzyjne, specjalnie do tego celu zoptymalizowane formtestery. Niezależnie od dziedziny: układy wtryskowe paliwa,mikroelektronika, mechanika precyzyjna, czy technika medyczna – istotne dla funkcjonowania elementy konstrukcyjne stają się co raz mniejsze i dokładniejsze. Aby można było w produkcji wykorzystać zadane tolerancje, niepewność pomiarowa musi być możliwie jak najmniejsza. MarForm pomaga użytkownikowi w obniżaniu kosztów procesu bez windowania kosztów kontroli – dzięki stabilnym, innowacyjnym formtesterom o najwyższym stopniu automatyzacji, elastyczności i dokładności. MarForm oferuje odpowiednią kombinację dla każdego wymagania.

MARGEAR

Najwyższa precyzja w produkcji jest istotną podstawą sukcesów przedsiębiorstwa. Technika pomiarów uzębień MarGear pozwala szybko, prosto i dokładnie rozwiązywać zadania pomiarowe na uzębieniach i narzędziach do uzębień w jednym cyklu pomiarowym. Dzięki elastycznym systemom – bez mechanicznego ustawiania i przemocowywania oraz dzięki kombinacji techniki pomiarów uzębień oraz oceny odchyłek kształtu i położenia – uzyskuje się lepszą bazę wyjściową dla zapewnienia konkurencyjności także w przyszłości. Kompletna integracja techniki pomiarowej w produkcję pozwala zrealizować zamknięty obwód regulacji jakości w produkcji przekładni.

MARSHAFT

Aby można było ekonomicznie produkować rosnącą różnorodność wariantów części maszyn zakłady produkcyjne potrzebują nie tylko elastycznych urządzeń produkcyjnych, lecz także równie elastycznych urządzeń pomiarowych. Dotyczy to szczególnie przemysłu motoryzacyjnego i jego dostawców. Ze względu na powszechną obecnie indywidualizację pojazdów z różnymi silnikami i przekładniami konieczne jest wytwarzanie oraz kontrolowanie i pomiary w wielu wariantach m. in. części typu wałki. Do mierzenia różnych, produkowanych w małych seriach części raczej nieekonomiczne jest nabywanie i konserwacja znanych dawniej, indywidualnych wieloczujnikowych przyrządów pomiarowych do każdego wariantu. Lepiej pracuje się na uniwersalym urządzeniu pomiarowym, które powinno się dać elastycznie i w krótkim czasie przestawiać na różne warianty części produkowanych, a z drugiej strony nadążać za produkcją krótkimi czasami pomiarów. Właśnie do tego fima Mahr oferuje właściwe rozwiązania.