Trakery Optyczne NDI

Nowe możliwości pomiarowe

Trakery optyczne NDI to najwyższej klasy urządzenia metrologiczne łączące pomiary stykowe oraz skaningowe, które doskonale wpasowały się w obszar mobilnych urządzeń pomiarowych – jako perspektywiczna alternatywa dla ramion pomiarowych oraz urządzenie zwiększające ich możliwości, a także jako konkurencja dla popularnych już na rynku trakerów laserowych. Trakery optyczne – dzięki specyficznym cechom wyróżniającym je na tle innych urządzeń pomiarowych – znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Podział systemów NDI

Działanie trakerów optycznych NDI opiera się na zasadzie dynamicznego śledzenia końcówki MSP z 25-cioma diodami referencyjnymi. Wysoka dokładność systemu sięgająca 20 μm, zakres pomiarowy mieszczący się w granicach od 1,5m do 7,5m, sztywna obudowa odporna na drgania oraz możliwość wykonania kalibracji urządzenia w aktualnie panujących warunkach otoczenia sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do precyzyjnych pomiarów bezpośrednio na hali produkcyjnej.

Cechy szczególne:

  • Pomiar stykowy i/lub skaningowy. Trakery optyczne NDI pozwalają na przeprowadzenie pomiarów stykowych z użyciem różnego rodzaju końcówek sztywnych i przełączających, a także pomiarów skaningowych za pomocą głowicy laserowej Perceptron V5. Istnieje możliwość stosowania głowicy stykowej i skaningowej w jednym planie pomiarowym bez konieczności kalibracji systemu.
  • Końcówka MSP (Multi Sided Probe). Innowacyjna końcówka mocowana do sondy stykowej lub głowicy laserowej, służąca do lokalizacji użytej głowicy w przestrzeni pomiarowej. Dzięki zastosowaniu 25-ciu diód rozłożonych z każdym kierunku, końcówka widoczna jest 
  • Przestrzeń pomiarowa. Jej wielkość sięga nawet 35 m3 przy jednym ustawieniu urządzenia. Dzięki temu możliwe są dokładne pomiary nawet kilkunastometrowych konstrukcji. Rozszerzenie przestrzeni pomiarowej odbywa się dzięki zastosowaniu dynamicznych znaczników DPR albo przez połączenie dwóch lub więcej trakerów w jeden system.
  • Diody DPR (Dynamic Part Referencing). Zestaw znaczników w postaci diod podczerwonych niwelujących wpływ drgań oraz umożliwiających przemieszczanie się względem siebie trakera optycznego i mierzonego detalu bez konieczności ponownego wyznaczania układu współrzędnych.
  • Autokalibracja. System jest wyposażony w specjalnie stworzony wzorzec pozwalający na kalibrację urządzenia w panujących warunkach otoczenia – w ten sposób wyeliminowany zostaje wpływ warunków środowiskowych na dokładność pomiaru.
  • Praktyczność mocowania. Traker optyczny NDI można zamocować na statywie lub specjalnej, mobilnej platformie, a także bezpośrednio na ścianie lub nad stołem obróbkowym.

Dzięki wymienionym cechom trakery optyczne NDI idealnie sprawdzają się zarówno w laboratoriach pomiarowych, jak i w halach produkcyjnych, gdzie panują niestabilne warunki otoczenia (drgania, zmiany temperatury). Urządzenia te służą do pomiarów stykowych i skaningowych detali o gabarytach od kilku milimetrów do kilkunastu metrów, przy zachowaniu wysokiej dokładności.