UE

Tytuł projektu: „MetroLAB – innowacyjne technologie metrologiczne w usługach dla Przemysłu 4.0”

Beneficjent: OBERON 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Okres realizacji: 2020-09-01 - 2022-09-30

Krótki opis projektu:

W projekcie planuje się wykorzystanie najnowocześniejszych technologii z zakresu metrologii do świadczenia nowoczesnych usług pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w szeroko pojętym przemyśle 4.0. Projekt dotyczy zakupu ŚT i WNiP i obejmuje nabycie zaawansowanych maszyn/urządzeń/instrumentów metrologicznych (10 szt.) oraz oprogramowania (1licencja jednostanowiskowa) w celu wprowadzenia na rynek innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej (organizacyjnej).

 

Korzyści z realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoli wprowadzić na rynek nową usługę (Kalibracja wielkogabarytowych wzorców przemysłowych) oraz radykalnie udoskonalić dotychczasową usługę (Kalibracja pozostałych wzorców przemysłowych - realizowane stacjonarnie oraz u klienta). Zwiększenie skali prowadzonej działalności przez firmę, pozwoli stworzyć nie mniej niż 1 nowe miejsce pracy. Firma dzięki realizacji projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji, dzięki której zrealizuje inwestycję, która pozwoli realizować nowe procesy biznesowe i wprowadzić na rynek nowe dla firmy i rynku usługi.

 

Parametry finansowe projektu:

Wartość ogółem: 1 135 576,11 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 923 232,60 PLN

Wkład UE (EFRR): 784 747,71 PLN