Badanie sprawności

Badanie sprawności


Wszystkie systemy pomiarowe Mahr mogą podlegać sprawdzeniu indeksów sprawności. Celem jest stwierdzenie czy urządzenia i przyrządy pomiarowe pracują dostatecznie dokładnie, aby spełniać określone wymagania odnośnie tolerowanych odchyłek.

Przy wysokich wymaganiach co do tolerancji części systemy pomiarowe często znajdują się na granicy ich sprawności/przydatności. Mahr sprawdza więc, czy urządzenia i przyrządy pomiarowe będą przydatne dla nowych zadań pomiarowych.

Przy takich badaniach przydatności możliwe są dwie metody. Pozwala to wykryć różne czynniki prowadzące do niedokładnych wyników pomiarów i umożliwia ograniczenie ich wpływu.


Metoda 1:

Tutaj generalnie wyznacza się sprawność przyrządów. Badanie przeprowadzane jest zazwyczaj w laboratorium Mahr – sporadycznie także w Państwa izbie pomiarów.


Metoda 2:

Wyznaczany jest tu wpływ obsługującego na wyniki pomiarów. W tym celu badamy przyrządy u Państwa w normalnych warunkach panujących w miejscu ustawienia/użytkowania. Włączani są do badań także pracownicy, którzy potem będą pracować tymi przyrządami. Podobnie jak przy kalibracji wydawane jest na zakończenie świadectwo przydatności systemu pomiarowego (w tym przypadku protokół). Oceny dokonuje się przy tym orientując się wg wyników w różnych przedsiębiorstwach markowych (np. Bosch, BMW, Daimler).


Metoda 3:

W tym przypadku badanie dotyczy automatycznego urządzenia pomiarowego. Wpływ obsługującego, wyznaczany w metodzie 2 jest tu wykluczany. Ta metoda przeprowadzana jest najczęściej na 25 częściach mierzonych z powtórzeniem (dwukrotnie). Oferujemy wykonania tej procedury zarówno w siedzibie Mahr jak też w Państwa siedzibie w postaci odbioru końcowego. Daje to pewność, że również w Państwa przedsiębiorstwie gwarantowana jest wysoka jakość pod względem dokładności pomiarów. Oczywiście muszą być przy tym zachowane odpowiednie warunki pomiarów.