Kalibracje

Poprawne działanie każdego systemu pomiarowego jest uzależnione od weryfikacji jego parametrów dokładnościowych w procesie wzorcowania i w przypadku jej negatywnej oceny, sprowadzenie charakterystyki dokładnościowej do żądanego poziomu poprzez adiustację.

 

Oberon 3D to wieloletnie doświadczenie w kalibracji i adiustacji wszystkich systemów pomiarowych z zakresu przedstawionej oferty. Wykwalifikowany personel techniczny posiada stosowne certyfikaty producenckie uprawniające do przeprowadzania powyższych czynności dla danego systemu. Firma OBERON 3D dysponuje niezbędnymi wzorcami uniwersalnymi oraz dedykowanymi do poszczególnych systemów, które zapewniają zachowanie spójności metrologicznej z wzorcami nadrzędnymi.

 

W ramach nadzoru nad specyfikacją dokładnościową urządzenia oferujemy następujące usługi:

  • usługa kalibracji (wzorcowania)

Obejmuje przeprowadzenie pełnej procedury kalibracji zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi danego systemu pomiarowego. Usługa zakończona jest wydaniem świadectwa wzorcowania z opisem bieżących charakterystyk dokładnościowych urządzenia. Usługa ta może zostać rozszerzona na urządzenia spoza oferty OBERON 3D.

 

  • usługa kalibracji i adiustacji

Jeżeli wzorcowanie wykaże niespełnienie specyfikacji dokładnościowej deklarowanej przez producenta to usługa kalibracji może zostać rozszerzona o adiustację systemu. W przypadku systemów współrzędnościowych oznacza to wykonanie na wzorcach uniwersalnych i/lub dedykowanych procedury określonej przez producenta, wyznaczającej matematyczne kompensaty korygujące mapę błędów urządzenia. Usługa zakończona jest wydaniem świadectwa wzorcowania z opisem charakterystyk dokładnościowych urządzenia po procesie adiustacji.

  • rozszerzona usługa kalibracji i adiustacji

Usługa kalibracji i adiustacji zostaje rozszerzona o przegląd techniczny urządzenia. Obejmuje on kontrolę newralgicznych podzespołów mechanicznych, kontrolę działania układów elektronicznych i odczytowych, czyszczenie, wymianę płynów eksploatacyjnych, smarowanie. Usługa zakończona jest wydaniem świadectwa wzorcowania z opisem charakterystyk dokładnościowych urządzenia po procesie adiustacji oraz pełnym raportem z przeglądu technicznego.

 

W przypadku systemów stacjonarnych kalibracja wykonywana jest w siedzibie klienta, systemy mobilne (np. ramiona pomiarowe, skanery) dostarczane są do laboratorium OBERON 3D w Tychach.

 

 

Informacje ogólne dotyczące wsparcia technicznego oferowanego przez OBERON 3D

Centrum wsparcia technicznego znajduje się w głównej siedzibie firmy OBERON 3D pod adresem
ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy

Nasze pozostałe lokalizacje w centralnej i północnej Polsce (Warszawa / Chełmno) zapewniają przyspieszenie czasu reakcji.


Kontakt bezpośredni do wsparcia technicznego OBERON 3D:

Zapytania do inżynierów wsparcia technicznego należy kierować drogą mailową na adres:


wsparcie@oberon3d.pl

 

lub telefonicznie:


+48 32 220 02 46