Selekcja, kontrola, naprawa elementów

Selekcja, kontrola, naprawa elementów

Oberon3D specjalizuje się w implementacji kompletnych rozwiązań z obszaru kontroli geometrii, inżynierii odwrotnej oraz statystycznej analizy procesu. W trosce o dalszy wspólny rozwój poszerzyliśmy dotychczasową ofertę o usługę selekcji i naprawy komponentów wg procedury Control Shipping Level. Jest to proces wymagany do natychmiastowego wdrożenia przez dostawcę w przypadku wykrycia u klienta niezgodnych części. CSL 1 zakłada, że pracownicy dostawcy przeprowadzają kontrole, aby uchronić klienta przed otrzymywaniem niezgodnych wyrobów. Natomiast założeniem CSL 2 jest kontrola poza linią, realizowana przez zewnętrzną firmę. Pozwoli to Państwu na zmniejszenie problemów w obszarze jakości, a co za tym idzie, eliminację kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami.

Selekcja, kontrola, naprawa elementów

Podstawowy cel procedury CSL to hasło „0 błędów”.

Oczywiste korzyści wdrożenia takiej filozofii to:

 • zadowolenie klienta
 • dowód opanowania procesów
 • unikanie kar za zwłokę
 • redukcja ryzyka odpowiedzialności za produkt
 • redukcja kosztów
 • zwolnienie zasobów do innych celów
 • podniesienie bezpieczeństwa realizacji projektu
 • klienci mogą ograniczyć lub zrezygnować z kontroli otrzymanych towarów
 • uzyskanie przewagi nad konkurencją

Nasza oferta obejmuje:

 • sortowanie 100% części pod kątem wskazanej cechy
 • naprawy lub wymiany wadliwych elementów
 • kontrolę na linii produkcyjnej
 • kontrolę dostaw
 • obsługę reklamacyjną poza granicami kraju wg CSL 1 i 2
 • tworzenie dokumentacji: katalogi błędów, statystyki