Szkolenia

OBERON 3D proponuje szeroki zakres usług szkoleniowych realizowanych przez specjalistów w dziedzinie metrologii i inżynierii jakości. Tym samym nasza oferta skierowana jest nie tylko do operatorów implementowanych przez nas systemów ale także do kadry inżynierskiej odpowiedzialnej za nadzór jakości w ogólnym ujęciu. Zachęcamy do skorzystania z następujących pakietów szkoleniowych:

Metrologia długości i kąta

Poprawne tworzenie procedur pomiarowych jest zależne od poprawnej interpretacji wymagań GPS (specyfikacji geometrycznej wyrobu) oraz znajomości specyfiki pomiarów na urządzeniach współrzędnościowych.

Głównym celem szkolenia jest analiza podstawowych pojęć metrologicznych jak rozdzielczość, powtarzalność, niepewność pomiarowa oraz  dokładne omówienie pojęć zdefiniowanych przez GPS w tym tolerancje kształtu, kierunku, położenia, bicia, tolerowanie zależne etc. Uczestnicy szkolenia nabywają także wiedzę w zakresie realizacji tych wymagań w środowisku oprogramowań współrzędnościowych. W szczególności oznacza to poprawne rozumienie bazowań typu RPS, BestFit, FreeFormAlignment, itd., dobór liczby punktów, strategii pomiarowej i konfiguracji trzpieni pomiarowych, dobór optymalnego algorytmu obliczeń elementu skojarzonego, a także wiedzę na temat idei pomiarów na maszynach współrzędnościowych co pozwala na optymalne wykorzystanie charakterystyki dokładnościowej maszyny oraz określenie najkorzystniejszego sposobu eksploatacji. Szkolenia z obsługi maszyn i oprogramowań
 

Firma OBERON 3D prowadzi szkolenia z obsługi wszystkich maszyn i oprogramowań pomiarowych dostępnych w swojej ofercie.

Szkolenia te składają się ze zrozumiałej części teoretycznej oraz z części praktycznej. Mogą objąć formę szkoleń jednodniowych lub  kilkudniowych (w zależności od stopnia zaawansowania). Szkolenia przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy, bezpośrednio u klienta na posiadanej przez niego maszynie bądź w postaci seminariów wyjazdowych. Firma OBERON 3D oferuje także szkolenia w swojej siedzibie, realizując ćwiczenia praktyczne na swoich urządzeniach (park maszynowy Demo room), we własnej sali konferencyjnej z wyposażeniem prezentacyjnym. Na życzenie klienta ogólny plan szkolenia jest tak modyfikowany, by kłaść szczególny nacisk na zagadnienia wskazane przez osoby szkolone.

W przypadku modułów statystycznych szkolenie również nie ogranicza się do czysto technicznej obsługi programu, ale kładzie duży nacisk na zrozumienie teoretycznej strony zagadnień definiowanych przez SPC i MSA.

 

W zakresie statystycznej analizy procesu oznacza to dokładne omówienie pojęć odchylenia standardowego, poziomu ufności, rozkładu normalnego, współczynników zdolności procesu Cp/Cpk/Pp/Ppk (w ujęciu klasycznym i zgodnie z aktualnymi wytycznymi ISO 22514). Uczestnik szkolenia otrzymuje niezbędną wiedzę do interpretacji wykresów specjalnych jak histogram, dystrybuanta, box-plot oraz do prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych X-s / X-R. Omówione zostają również podstawowe testy statystyczne oraz narzędzia do badania korelacji między danymi.

 

W zakresie analizy systemu pomiarowego zakres pojęć podstawowych niezbędnych do prawidłowej interpretacji badań MSA to bias, współczynnik NDC, parametry TV, PV, AV, EV oraz wynikowe GR&R. Podczas szkolenia są one dokładnie omawiane wraz z wpływem przyjętego algorytmu obliczeń. Obok technicznej strony obsługi programu w celu wykonania poszczególnych procedur MSA, omawiana jest również ich praktyczna realizacja i interpretacja uzyskanych wyników. Dotyczy to badania zdolności przyrządu pomiarowego (Cg/Cgk/bias), badania powtarzalności i odtwarzalności GR&R, badania systemów atrybutowych (metoda analizy ryzyka Kappa oraz metoda detekcji sygnału) i ostatecznie analiza liniowości i czasowej stabilności systemu.

 


Zakres szkoleń obejmuje:

       1. Oprogramowanie metrologiczne:

 • Renishaw Modus
 • Autodesk PowerINSPECT
 • Polyworks
 • TouchDMIS
 • Aberlink Vision
 • OGP Measure X
 • OGP Measure Mind 3D
 • OGP ZONE 3
 • OGP Measure Fit
 • OGP SmartCAD 3D
 • OGP SmartFit 3D
 • Geomagic Control
 • Aberlink 3D

2. Oprogramowanie do odwrotnego odwzorowania:

 • Geomagic Design X
 • Geomatic Wrap

3. Oprogramowanie statystyczne:

 • Q-DAS

- Solara
- qs-STAT
- Procella
- O-QIS

 • QC-CALC

Informacje ogólne dotyczące wsparcia technicznego oferowanego przez OBERON 3D

Centrum wsparcia technicznego znajduje się w głównej siedzibie firmy OBERON 3D pod adresem
ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy

Nasze pozostałe lokalizacje w centralnej i północnej Polsce (Warszawa / Chełmno) zapewniają przyspieszenie czasu reakcji.

Kontakt bezpośredni do wsparcia technicznego OBERON 3D:

Zapytania do inżynierów wsparcia technicznego należy kierować drogą mailową na adres:

wsparcie@oberon3d.pl

lub telefonicznie:

+48 32 220 02 46